Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Ο Υδραυλικός Τηλέγραφος του Αινεία


Πρόκειται για μια ευφυέστατη μέθοδος αποστολής προσυμφωνημένων μηνυμάτων. Σε κατάλληλα επιλεγμένα υψώματα, αγγελιοφόροι χρησιμοποιούν ισομεγέθη δοχεία με νερό, όπου επιπλέουν πλωτήρες από φελλό, στη μέση των οποίων είναι στερεωμένες ράβδοι διαιρεμένες σε ίσα μέρη με αναγραμμένα προσυμφωνημένα μηνύματα στο καθένα.
Ο χειριστής «πομπός», ανεβάζοντας έναν αναμμένο πυρσό, δίνει σήμα στον χειριστή «δέκτη» για την αποστολή μηνύματος, περιμένει την ανύψωση πυρσού και από τον «δέκτη» για επιβεβαίωση και, κατεβάζοντας τον πυρσό ταυτόχρονα και οι δύο απελευθερώνουν τους δύο ισομεγέθεις αυλίσκους εκκένωσης των συσκευών τους. Όταν φανεί στη συσκευή του «πομπού» το επιθυμητό μήνυμα, ανεβάζοντας τον πυρσό, δίνει σήμα στον «δέκτη» και ταυτόχρονα και οι δύο σταματούν την εκροή. Λόγω ομοιότητας των συσκευών, των στομίων εκροής και της ίδιας στάθμης του ύδατος, το επιθυμητό προσυμφωνημένο μήνυμα εμφανίζεται και στη συσκευή του «δέκτη».

Πηγή : in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου